MACIEJ SZUBRA

kandydat do Rady Dzielnicy I

Stare Miasto                                16 listopada 2018

Twój kandydat na 5!

 
 
 

REKOMENDACJE

Kandydatura Pana Macieja Szubry zasługuje na pełne poparcie, a to z wielu powodów z których wymienię jedynie dwa a, mianowicie Jego cechy osobowe uczciwość oraz kompetencje. Podejmując nawet bardzo trudne sprawy sięga po nie wówczas gdy dostrzega możliwości ich rozwiązania.


                                                                                    Prof. dr hab. Janina Preussner - Zamorska
Popieram kandydaturę Macieja Szubrę do Rady Dzielnicy I - Stare Miasto, który wywodzący się z rodziny żywo związanej z muzyką będzie mam nadzieję orędownikiem spraw kultury w naszym mieście i zadba o wybudowanie prawdziwej sali koncertowej, godnej naszego miasta. Można by ją wybudować w ciągu dwóch lat bo wszystko jest przygotowane.


                                                                                        Stanisław Gałoński

            (Twórca i Dyrektor zespołu Capella Cracoviensis i festiwalu Muzyka w Starym Krakowie)
Polecam Macieja Szubrę do Rady Dzielnicy I - Stare Miasto, człowieka ambitnego, inteligentnego i odpowiedzialnego, a jego działalność społeczna i profesjonalizm pozwalają łączyć z Jego osobą uzasadnione nadzieje. Koledzy cenią Go nie tylko za fachowość, ale także za lojalność i życzliwość wobec innych.


                                                                                        Prof. Jadwiga Romańska - Gabryś

                                                                                       

                                                                             


W samorządzie potrzebujemy ludzi uczciwych, pracowitych i rzetelnych. W wyborach do Rady dzielnicy I popieram Macieja Szubrę, ponieważ jestem przekonany, że jego praca w samorządzie dobrze służy mieszkańcom dzielnicy.


                                                                                        dr Andrzej Duda

                                                                                       Poseł do Parlamentu Europejskiego

                                                                                       

powrót

 

Maciej Szubra

Kandydat do Rady Dzielnicy I

Stare Miasto

Kandydat nr 5

602 605 305

maciej.szubra@onet.eu

O mnie   |   Plan   |   Rekomendacje